Aktuální informace – práva a povinnosti za nouzového stavu

https://koronavirus.mzcr.cz/manual-pro-obcany-prava-a-povinnosti-za-nouzoveho-stavu/