Úvodní stránka » Aktuality » FÚ Tábor - veřejná vyhláška

Finanční úřad pro Jihočeský kraj
České Budějovice
Mánesova 1803/3a
dne
371 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Čj.: 1116813/15/2200-11460-301165
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 30.04.2015 do dne 01.06.2015
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
ve dnech       pondělí od 8.00 do 17.00 hodin
               úterý od 8.00 do 15.30 hodin
               středa od 8.00 do 17.00 hodin
               čtvrtek od 8.00 do 15.30 hodin
               pátek od 8.00 do 14.00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 1110576/15/2200-11460-301165,
hromadný předpisný seznam čj. 1110577/15/2200-11460-301165,
hromadný předpisný seznam čj. 1110578/15/2200-11460-301165,
hromadný předpisný seznam čj. 1110579/15/2200-11460-301165,
hromadný předpisný seznam čj. 1110580/15/2200-11460-301165,
hromadný předpisný seznam čj. 1110581/15/2200-11460-301165,
hromadný předpisný seznam čj. 1110582/15/2200-11460-301165,
hromadný předpisný seznam čj. 1110583/15/2200-11460-301165,
hromadný předpisný seznam čj. 1110584/15/2200-11460-301165,
hromadný předpisný seznam čj. 1110585/15/2200-11460-301165,
hromadný předpisný seznam čj. 1110586/15/2200-11460-301165,
hromadný předpisný seznam čj. 1110587/15/2200-11460-301165,
hromadný předpisný seznam čj. 1110588/15/2200-11460-301165,
hromadný předpisný seznam čj. 1110589/15/2200-11460-301165,
hromadný předpisný seznam čj. 1110590/15/2200-11460-301165,
hromadný předpisný seznam čj. 1110591/15/2200-11460-301165,
hromadný předpisný seznam čj. 1110592/15/2200-11460-301165,
hromadný předpisný seznam čj. 1110593/15/2200-11460-301165,
hromadný předpisný seznam čj. 1110594/15/2200-11460-301165,
hromadný předpisný seznam čj. 1110595/15/2200-11460-301165,
Kč.j. 1116813/15/2200-11460-301165 strana 2
jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015
.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-12, o finančních
úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho
příslušné části, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 a na
internetových stránkách Finanční správy
http://www.financnisprava.cz
.
Ing. Hana Jandová
vedoucí oddělení

Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875