Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Informace o konání ustav.zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Obec Skopytce, Skopytce 44, 392 01 Soběslav .

Ve Skopytcích, dne 22. října 2018

I N F O R M A C E

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Skopytce

Obecní úřad Skopytce v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skopytce, svolávaného dosavadní starostkou obce Janou Křemenovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Skopytce – místnost obecního úřadu, Skopytce 44

Doba konání: 31. 10. 2018 od 18 hodin

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2. Schválení programu

3. Volba starosty a místostarosty

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru – volba předsedů a členů

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva

6. Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Jana Křemenová

Dosavadní starostka obce Skopytce

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875