Úvodní stránka » Úřední deska » Rozpočty obce » Návrh rozpočtu na r. 2015

NÁVRH  ROZPOČTU NA ROK 2015 – OBEC SKOPYTCE

 

Příjmy

paragraf

položka

název

částka v Kč

 

1111

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

    330 000,00

 

1112

Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ

      40 000,00

 

1113

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů

      42 000,00

 

1121

Daň z příjmu právnických osob

    343 000,00

 

1211

Daň z přidané hodnoty

    770 000,00

 

1340

Poplatek za komunální odpad

      52 000,00

 

1341

Poplatek ze psů

        3 000,00

 

1351

Odvod z výtěžku provozování loterií

        7 000,00

 

1361

Správní poplatky

           500,00

 

1511

Daň z nemovitosti

    300 000,00

 

4112

Neinvestiční přijaté transfery ze SR

      54 400,00

1031

2111

Pěstební činnost - lesy

    550 000,00

2310

2111

Vodné

      80 000,00

3412

2132

Sportovní zařízení

        1 600,00

3639

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

      41 500,00

3639

3111

Příjmy z prodeje pozemků

      37 000,00

3725

2324

Využívání komunálních odpadů – Ekokom

      17 000,00

6171

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

        1 500,00

6310

2141

Příjmy z úroků

      20 000,00

6310

2142

Příjmy z podílů na zisku a dividendy

        9 490,00

6310

2324

Přijaté nekapit. příspěvky – úrok ČNB

             10,00

Příjmy celkem                                                                                                 2 700 000,00

 

Výdaje

 

paragraf

položka

název

   Částka v Kč    

1031

5021

Ostatní osobní výdaje - lesy

      45 000,00

1031

5031

Sociální pojištění

        9 000,00

1031

5032

Zdravotní pojištění

        3 240,00

1031

5139

Nákup materiálu

      20 000,00

1031

5169

Nákup ostatních služeb

    142 760,00

2141

5154

Elektrická energie - obchod

        6 000,00

2212

5139

Nákup materiálu - silnice

      30 000,00

2212

5169

Nákup ostatních služeb

      33 000,00

2212

5171

Opravy a udržování

    231 000,00

2310

5021

Ostatní osobní výdaje - vodovod

      15 000,00

2310

5139

Nákup materiálu

        5 000,00

2310

5154

Elektrická energie - vodovod

      20 000,00

2310

5169

Nákup ostatních služeb

      50 000,00

2310

5171

Opravy a udržování

745000

3113

5194

Věcné dary - ZŠ

        1 000,00

3113

5321

Neinvestiční transfery obcím

      10 000,00

3314

5021

Ostatní osobní výdaje - knihovna

       7 000,00

3341

5169

Nákup ostatních služeb - rozhlas

        5 000,00

3341

5171

Opravy a udržování

      10 000,00

3392

5169

Nákup ostatních služeb – zájmová činnost v kultuře

      20 000,00

3392

5171

Opravy a udržování

      40 000,00

3399

5139

Nákup materiálu – ostatní záležitosti kultury,…

        2 000,00

3399

5169

Nákup ostatních služeb

        5 000,00

3399

5175

Pohoštění

      10 000,00

3399

5194

Věcné dary

      13 000,00

3412

5139

Nákup materiálu – sportovní zařízení

        4 754,00

3631

5154

Elektrická energie – veřejné osvětlení

      30 000,00

3631

5171

Opravy a udržování

      40 000,00

3635

5166

Územní plánování

      20 000,00

3722

5139

Nákup materiálu – komunální odpad

        3 000,00

3722

5169

Nákup ostatních služeb

    112 000,00

3745

5021

Ostatní osobní výdaje – péče o vzhled obce a zeleň

      15 000,00

3745

5139

Nákup materiálu

        5 000,00

3745

5156

PHM

      15 000,00

3745

5169

Nákup ostatních služeb

        5 000,00

3745

5171

Opravy a udržování

      10 000,00

5512

5139

Nákup materiálu – požární ochrana

        5 000,00

5512

5156

PHM

        2 000,00

5512

5169

Nákup ostatních služeb

        8 000,00

5512

5171

Opravy a udržování

70000

5512

6122

Stroje, přístroje a zařízení

135000

6112

5023

Odměny členů ZO

    200 000,00

6112

5032

Zdravotní pojištění

      20 000,00

6112

5173

Cestovné

        3 000,00

6171

5011

Platy zaměstnanců

    100 000,00

6171

5021

Ostatní osobní výdaje

      10 000,00

6171

5031

Sociální pojištění

      25 000,00

6171

5032

Zdravotní pojištění

      10 000,00

6171

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

        1 000,00

6171

5136

Knihy, tisk

        2 000,00

6171

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

      30 000,00

6171

5139

Nákup materiálu

      20 000,00

6171

5154

Elektrická energie

      50 000,00

6171

5161

Služby pošt

        2 000,00

6171

5162

Služby telekomunikací

      16 000,00

6171

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

      10 000,00

6171

5168

Služby zpracování dat

      10 000,00

6171

5169

Nákup ostatních služeb

      70 000,00

6171

5171

Opravy a udržování

      40 000,00

6171

5173

Cestovné

        2 000,00

6171

5175

Pohoštění

        1 000,00

6171

5229

Neinvestiční transfery – příspěvek na MHD

        3 000,00

6171

5329

Neinvestiční transfery – příspěvek DSO

      50 000,00

6171

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

        3 000,00

6310

5163

Služby peněžních ústavů

      10 000,00

6320

5163

Služby peněžních ústavů - pojištění

      20 000,00

6402

5366

Finanční vypořádání minulých let – vratky z voleb

      34 246,00

Výdaje celkem                                                                                                 2 700 000,00

 

 

 

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 26.12.2014

nebo ústně na zasedání zastupitelstva, které se koná 30.12.2014, na němž se bude rozpočet na rok 2015 projednávat a schvalovat.

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce a webových stránkách obce.

 

Vyvěšeno dne:  10.12.2014                                                            Sejmuto dne:

 

 

 

Starostka obce: Jana Křemenová, DiS

 

Správce rozpočtu: Zdenka Sudová

 


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875