Popis obce
 
    Obec Skopytce leží na jihovýchodě bývalého okresu Tábor, asi 3 km od Choustníka a 9 km od Plané nad Lužnicí. Obec se dělí na dvě části a to část Skopytce a část Chabrovice.
V obci hospodaří zemědělská společnost Jasanka s.r.o. a 5 soukromě hospodařících zemědělců.
Služby jsou poskytovány dvěma živnostníky a to jeden v oboru oprav automobilů a autodopravy, druhý v oboru dřevovýroby.
Část obyvatel v produktivním věku je zaměstnána u společnosti Jasanka s.r.o.,
část za prací dojíždí do Soběslavi nebo do Tábora.
Obcí prochází dvě autobusové linky a to do Tábora a Soběslavi.
     V obci žije v současné době zhruba 150 obyvatel.
V obci není žádný obchod a ani do obce nezajíždí pojízdná prodejna, nákupy občané realizují v přilehlých obcích Košice a Choustník,   popř. v Soběslavi, Plané nad Lužnicí nebo v Táboře.
     V obci Skopytce je též kulturní dům, ve kterém je umístěn i obecní úřad. Sál kulturního domu je využíván k příležitostním kulturním a společenským akcím, hostinec v obci není. 
Obec je začleněna do „ Svazku obcí Pod horou „.
     V rámci dotací získaných z POV bylo v  části obce Skopytce bylo vybudováno víceúčelové sportovní hřiště, provedena oprava části střechy KD a vybudování nových podhledů. Byly oploceny vodovodní zdroje pro obě místní části obce a došlo k opravě části místních komunikací.
V minulosti byla pro obec zpracována urbanistická studie, v současné době se zpracovává územní plán obce. 
 

Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875