Úvodní stránka » Úřední deska » Ostatní » Oznámení o připravované změně územního plánu

Obec Skopytce


IČO: 00252875  Skopytce 44, 392 01 SOBĚSLAVtel.: 381 592 153

 

 

                                                                                   

 

                                                                                    Zveřejněno dne:

                                                                                                                                            

                                                                                    Sejmuto dne:

 

 

 

 

 

 

 

Oznámení o připravované změně územního plánu Skopytce

 

Jelikož se postupně mění podmínky využívání území a je nutné reagovat na aktuální rozvojové tendence ve správním území obce, přistoupí obec na aktualizaci Územního plánu Skopytce, který byl vydán v listopadu roku 2009.

 

Tímto vyzýváme občany a majitele nemovitostí ve správním území obce Skopytce, aby do 4. 12. 2015 doručili své případné podněty na úpravu Územního plánu Skopytce, a to na adresu Obecního úřadu Skopytce, Skopytce 44, 392 01 Soběslav.

 

Upozorňujeme, že o případném zařazení návrhu do změny územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce na podkladě stanoviska pořizovatele a vyjádření dotčeného orgánu dle § 44 až 54 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona) ve znění pozdějších předpisů. Ne všechny návrhy na pořízení změny  tak musí být do samotné změny územního plánu zařazeny.

 

Dále upozorňujeme na skutečnost, že obec může podmínit pořízení změny částečnou anebo úplnou úhradou nákladů na zpracování změny navrhovatelem.

 

Formuláře na návrh na pořízení změny územního plánu jsou dostupné na Obecním úřadu ve Skopytcích a na webových stránkách obce.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          ……………………………….

                                                                                                          Jana Křemenová, DiS.

                                                                starostka obce

 


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875