Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 1/2016

Obec Skopytce

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce,

které se bude konat ve středu 27.1.2016 v 18:00 hod. na obecním úřadě ve Skopytcích.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 30.12.2015

4. Územní plán obce – p. Kolář

5. Lesní hospodářství obce – p. Hána

6. Územní rozhodnutí – úpravna vody

7. Diskuse, různé

Ve Skopytcích, dne 20.1.2016

Jana Křemenová

starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875