Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 1/2017

Obec Skopytce

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce,

které se bude konat 1. 2. 2017 v 17:30 hod. na obecním úřadě

ve Skopytcích.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 28. 12. 2016

4. Rozpočtová opatření

5. Výběrové řízení „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“ – rozhodnutí o vítězné firmě

6. Územní plán obce - změna

7. Obecně závazná vyhláška – školský obvod

8. Dohoda o vytvoření školského obvodu se ZŠ a MŠ Choustník

9. Diskuse, různé

Ve Skopytcích, dne 25. 1. 2017

                                                                              Jana Křemenová

                                                                              starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875