Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 1/2018

Obec Skopytce

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce,

které se bude konat 21. 2. 2018 v 18:00 hod. na obecním úřadě

ve Skopytcích.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 29. 12. 2017

4. Žádost o dar

5. Výsledky inventury 2017

6. Informace o POV 2018

7. Diskuse, různé

Ve Skopytcích, dne 14. 2. 2018

Jana Křemenová

starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875