Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 10/2015

Obec Skopytce

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce,

které se bude konat ve středu 2.12.2015 ve 18:30 hod. na obecním úřadě ve Skopytcích.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 4.11.2015

4. Rozpočtová opatření

5. Návrh smlouvy se Správou a Údržbou silnic JK

6. Změna územního plánu obce

7. POV 2016

8. Návrh rozpočtu 2016

9. Diskuse, různé

Ve Skopytcích, dne 26.10.2015

Jana Křemenová

starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875