Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 10/2016

Obec Skopytce

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce,

které se bude konat 28. 12. 2016 v 17:30 hod. na obecním úřadě

ve Skopytcích.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 30. 11. 2016

4. Rozpočtové opatření

5. Schválení rozpočtu 2017

6. Stanovení inventurní komise

7. Obecně závazná vyhláška – rušení nočního klidu

8. Dodatek ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru

9. Dohody o provedení práce pro rok 2017

10. Diskuse, různé

Ve Skopytcích, dne 21. 12. 2016

Jana Křemenová

starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875