Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 10/2017

Obec Skopytce

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce,

které se bude konat 29. 12. 2017 v 18:00 hod. na obecním úřadě

ve Skopytcích.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 29. 11. 2017

4. Rozpočtové opatření

5. Schválení rozpočtu 2018

6. Cena vodného na rok 2018

7. Stanovení inventurní komise

8. Darovací smlouva – Rolnička Soběslav

9. Dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva od roku 2018

10. Diskuse, různé

Ve Skopytcích, dne 21. 12. 2017

Jana Křemenová

starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875