Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 2/2016

 

Obec Skopytce

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce,

 

 

které se bude konat ve středu 30. 3. 2016 v 18:00 hod. na obecním úřadě

ve Skopytcích.

 

 

 

PROGRAM:

 

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 27. 1. 2016
  4. Úpravna vody – stavební povolení
  5. Projednání a schválení Směnné smlouvy s M. Pokorným
  6. Projednání a schválení Směnné smlouvy s J. Pokorným
  7. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2015, zpráva ze závěrečného přezkoumání hospodaření obce
  8. POV 2016
  9. Jarní brigáda, přistavení velkoobjemového kontejneru a kontejneru na nebezpečný odpad
  10. Diskuse, různé

 

 

 

 

Ve Skopytcích, dne 22. 3. 2016

 

 

 

                                                                           Jana Křemenová

                                                                           starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875