Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 2/2017

Obec Skopytce

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce,

které se bude konat 29. 3. 2017 v 18:30 hod. na obecním úřadě

ve Skopytcích.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 1. 2. 2017

4. Odstoupení zastupitele obce

5. Smlouva o dílo - „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“

6. POV 2016 – oprava hasičské schráně ve Skopytcích

7. Úklid obce, přistavení velkoobjemového kontejneru, nebezpečný odpad

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E-ON

9. Diskuse, různé

Ve Skopytcích, dne 22. 3. 2017

                                          Jana Křemenová

                                          starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875