Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 2/2018

Obec Skopytce

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce,

které se bude konat 25. 4. 2018 v 19:00 hod. na obecním úřadě

ve Skopytcích.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 21. 2. 2018

4. Rozpočtové opatření

5. Státní okresní archiv Tábor

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce + opatření k nápravě

7. Schválení závěrečného účtu za rok 2017

8. Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2017

9. Žádost o zpevnění cesty

10. Žádost o příspěvek na oslavu výročí hasičů

11. Diskuse, různé

Ve Skopytcích, dne 18. 4. 2018

Jana Křemenová

starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875