Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 3/2016

Obec Skopytce

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce,

které se bude konat ve středu 13. 4. 2016 v 19:00 hod. na obecním úřadě

ve Skopytcích.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 30. 3. 2016

4. POV 2016

5. Diskuse, různé

Ve Skopytcích, dne 5. 4. 2016

Jana Křemenová

starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875