Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 3/2017

Obec Skopytce

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce,

které se bude konat 31. 5. 2017 v 19:00 hod. na obecním úřadě

ve Skopytcích.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 29. 3. 2017

4. Smlouva o dílo - „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“

5. POV 2017 – oprava hasičské schráně ve Skopytcích

6. POV 2017 – DSO Pod horou

7. Vyjádření firmy ČEPS k rušení signálu

8. Zvolení nového člena kontrolní komise

9. Rozpočtové opatření

10. Diskuse, různé

Ve Skopytcích, dne 24. 5. 2017

Jana Křemenová

starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875