Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 4/2016

Obec Skopytce

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce,

které se bude konat 18. 5. 2016 v 18:00 hod. na obecním úřadě

ve Skopytcích.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 13. 4. 2016

4. Úpravna vody – rozpočet akce – Ing. Čtvrtečka, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

5. POV 2016 – Oprava cesty „K Zadu“ – stanovení výběrové komise

6. Rozpočtová opatření

7. Územní plán obce – výběr projektanta akce

8. Diskuse, různé

Ve Skopytcích, dne 11. 5. 2016

Jana Křemenová

starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875