Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 4/2017

Obec Skopytce

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce,

které se bude konat 21. 6. 2017 v 19:00 hod. na obecním úřadě

ve Skopytcích.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 31. 5. 2017

4. Schválení závěrečného účtu za rok 2016

5. Schválení účetní závěrky k 31.12.2016

6. Smlouva o dílo - „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“

7. POV 2017 – DSO Pod horou

8. Diskuse, různé

Ve Skopytcích, dne 14. 6. 2017

Jana Křemenová

starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875