Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 4/2018

Obec Skopytce

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce,

které se bude konat 27. 6. 2018 v 19:00 hod. na obecním úřadě ve Skopytcích

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 23. 5. 2018

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – INTERSNACK a.s.

5. Knihovní řád

6. Komunální volby 2018

7. Diskuse, různé

Ve Skopytcích, dne 20. 6. 2018

Jana Křemenová

starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875