Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 5/2016

Obec Skopytce

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce,

které se bude konat 13. 7. 2016 v 19:00 hod. na obecním úřadě

ve Skopytcích.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 18. 5. 2016

4. Rozpočtová opatření

5. Územní plán obce – výběr projektanta akce

6. Smlouva o zřízení věcného břemene – stavba Kočín – Mírovka

7. Smlouva o převzetí a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

8. Diskuse, různé

Ve Skopytcích, dne 6. 7. 2016

Jana Křemenová

starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875