Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 5/2017

 

Obec Skopytce

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce,

 

 

které se bude konat 4. 7. 2017 v 19:00 hod. na obecním úřadě

ve Skopytcích.

 

 

 

PROGRAM:

 

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 21. 6. 2017
  4. Příkazní smlouva č. 131/2017 (TAREKA s.r.o.)
  5. Smlouva o dílo (Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.)

 

 

 

 

 

Ve Skopytcích, dne 29. 6. 2017

 

 

 

                                                                           Jana Křemenová

                                                                           starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875