Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 5/2018

Obec Skopytce

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce,

 

 

které se bude konat 12. 9. 2018 v 19:00 hod. na obecním úřadě

ve Skopytcích

 

 

 

PROGRAM:

 

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 27. 6. 2018
  4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – INTERSNACK a.s.
  5. Setkání občanů 2018
  6. POV 2018
  7. Diskuse, různé

 

 

 

 

 

Ve Skopytcích, dne 5. 9. 2018

 

 

 

                                                                           Jana Křemenová

                                                                           starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875