Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 6/2015

Obec Skopytce

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce,

 

 

které se bude konat ve středu 1.7.2015 ve 20:00 hod. na obecním úřadě ve Skopytcích.

 

 

 

PROGRAM:

 

  1.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2.  Schválení programu
  3.  Kontrola usnesení ze dne 10.6.2015

      4.  Výběrové řízení – Zřízení  úpravny vody - projekt

      5.  Diskuse, různé

 

 

 

 

 

Ve Skopytcích, dne 24.6.2015

 

 

 

                                                                           Jana Křemenová

                                                                           starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875