Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 6/2017

 

Obec Skopytce

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce,

 

 

které se bude konat 16. 8. 2017 v 19:00 hod. na obecním úřadě

ve Skopytcích.

 

 

 

PROGRAM:

 

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 4. 7. 2017
  4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – E.ON ČR
  5. POV 2017 - informace
  6. ČEPS – rušení signálu „Vedení ZVN Kočín-Mírovka“
  7. Setkání občanů
  8. Diskuse

 

 

 

 

 

Ve Skopytcích, dne 9.8. 2017

 

 

 

                                                                           Jana Křemenová

                                                                           starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875