Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 7/2015

Obec Skopytce

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce,

 

které se bude konat ve středu 26.8.2015 ve 19:30 hod. na obecním úřadě ve Skopytcích.

 

 

 

PROGRAM:

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 1.7.2015

4. Rozpočtové změny

5. Aktuální stav propojení vodovodů

6. Územní plán obce Skopytce – vedení Kočín-Mírovka

7. Schválení směrnice Výběrová řízení

8. Setkání občanů

9. Diskuse, různé

 

 

 

 

 

Ve Skopytcích, dne 18.8.2015

 

 

 

Jana Křemenová

starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875