Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 7/2016

 

Obec Skopytce

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce,

 

 

které se bude konat 7. 9. 2016 v 19:00 hod. na obecním úřadě

ve Skopytcích.

 

 

 

PROGRAM:

 

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 13. 7. 2016
  4. Rozpočtová opatření
  5. Změna ÚP obce Skopytce – pořízení změny č. 1 ÚP Skopytce, smlouva s Ing. Ťoupalíkovou
  6. Smlouva o pronájmu nebytových prostor – kulturní dům
  7. Výběrové řízení – „Oprava (rekonstrukce) obecní cesty K Zadu“
  8. Diskuse, různé

 

 

 

 

 

Ve Skopytcích, dne 31. 8. 2016

 

 

 

                                                                           Jana Křemenová

                                                                           starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875