Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 8/2015

Obec Skopytce

P O Z V Á N K A

na mimořádné zasedání zastupitelstva obce,

které se bude konat v úterý 29.9.2015 ve 20:00 hod. na obecním úřadě ve Skopytcích.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Změna plánované trasy vodovodního řadu

4. Odkup pozemku č. 193/46 – schválení ceny

5. Diskuse, různé

Ve Skopytcích, dne 27.9.2015

Jana Křemenová

starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875