Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 8/2016

Obec Skopytce

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce,

které se bude konat 9. 11. 2016 v 18:30 hod. na obecním úřadě

ve Skopytcích.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 7. 9. 2016

4. Rozpočtová opatření

5. ČEPS, a.s. – smlouvy o zřízení věcného břemene – vedení Kočín-Mírovka

6. POV 2016 – oprava (rekonstrukce) obecní cesty K Zadu

7. Úpravna vody vč. propojení – aktuální stav

8. POV 2017

9. Svazek obcí Pod Horou – POV 2017

10. Dílčí přezkoumání hospodaření obce – zveřejňování smluv

11. Diskuse, různé

Ve Skopytcích, dne 2. 11. 2016

Jana Křemenová

starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875