Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 8/2017

 

Obec Skopytce

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce,

 

 

které se bude konat 25. 10. 2017 v 18:30 hod. na obecním úřadě

ve Skopytcích.

 

 

 

PROGRAM:

 

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2017
  4. Rozpočtové změny
  5. Změna č. 1 Územního plánu Skopytce
  6. ČEPS, a.s. – smlouvy o zřízení věcného břemene
  7. POV 2017 – aktuální informace
  8. Přistavení velkoobjemového kontejneru, nebezpečný odpad
  9. Diskuse, různé

 

 

 

 

 

Ve Skopytcích, dne 18. 10. 2017

 

 

 

                                                                           Jana Křemenová

                                                                           starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875