Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 9/2017

Obec Skopytce

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce,

 

 

které se bude konat 29. 11. 2017 v 18:00 hod. na obecním úřadě

ve Skopytcích.

 

 

 

PROGRAM:

 

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 25. 10. 2017
  4. Rozpočtová opatření
  5. Návrh rozpočtu obce na rok 2018
  6. Návrh rozpočtu Svazku obcí Pod Horou 2018
  7. Vodovod – aktuální informace
  8. POV 2017 – aktuální informace
  9. POV 2018
  10. Diskuse, různé

 

 

 

 

 

Ve Skopytcích, dne 22. 11. 2017

 

 

 

                                                                           Jana Křemenová

                                                                           starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875