Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitestva 3_2015

Obec Skopytce

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce,

 

 

které se bude konat ve středu 1.4.2015 v 18:30 hod. na obecním úřadě ve Skopytcích.

 

 

 

 

PROGRAM:

 

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 18.2.2015
  4. Obecně závazná vyhláška – odpady
  5. Oprava obecních cest
  6. Svazek obcí „Pod horou“
  7. Jarní brigáda a přistavení velkoobjemového kontejneru
  8. Diskuse, různé

 

 

 

 

 

Ve Skopytcích, dne 25.3.2015

 

 

 

                                                                           Jana Křemenová

                                                                           starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875