Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 5/2015

Obec Skopytce

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce,

 

 

které se bude konat ve středu 10.6.2015 v 18:30 hod. na obecním úřadě ve Skopytcích.

 

 

 

PROGRAM:

 

  1.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2.  Schválení programu
  3.  Kontrola usnesení ze dne 29.4.2015
  4.  Schválení závěrečného účtu za rok 2014, zpráva ze závěrečného  přezkoumání hospodaření obce
  5.  Rozpočtové změny
  6.  Rozhodnutí o zajištění pitné vody v obcích
  7.  POV 2015, oprava cesty „K zadu“
  8.  Schválení záměru - směnná smlouva s Jihočeským krajem
  9.  Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene

      10. Svazek obcí pod Horou

      11. Provozní řád – hřiště Skopytce

      12. Diskuse, různé

 

 

 

 

 

Ve Skopytcích, dne 2.6.2015

 

 

 

                                                                           Jana Křemenová

                                                                           starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875