Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva

Obec Skopytce

 

P O Z V Á N K A

 

Zastupitelstvo obce Skopytce zve všechny občany na veřejnou schůzi, která se koná ve čtvrtek dne 21. května 2015 od 19.00 hod v KD ve Skopytcích.

 

PROGRAM:

 

   1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu

   2. Debata o zajištění pitné vody se zástupci Čevaku a Vak Projektu

   3. Rozhodnutí o zdrojích pitné vody, příp. o konání referenda

   4. Ostatní, diskuze a závěr

 

Ve Skopytcích, dne 13.5.2015

 

Jana Křemenová, DiS.

starostka obce

 

 

 

 

Účast občanů nutná (nebo alespoň zástupců všech domácnosti).


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875