Obec Skopytce

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce,

 

 

které se bude konat ve středu 18.2.2015 v 18:30 hod. na obecním úřadě ve Skopytcích.

 

 

 

 

 

PROGRAM:

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 2. Schválení programu

 3. Kontrola usnesení ze dne 28.1.2015

 4. Plán zimní údržby

 5. Prodej obecních pozemků u rodinných domů

 6. Diskuse, různé

   

   

   

   

   

   

   

  Ve Skopytcích, dne 10.2.2015

   

   

   

                                                                             Jana Křemenová

                                                                             starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875