Obec Skopytce

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce,

 

 

které se bude konat ve středu 28. 1. 2015 v 18:30 hod. na obecním úřadě ve Skopytcích.

 

 

 

 

PROGRAM:

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 2. Schválení programu

 3. Finanční a kontrolní zprávy

 4. MAS Lužnice

 5. Veřejné osvětlení

 6. Vodohospodářská infrastruktura - dotace

 7. Výsledky inventury

 8. Diskuse, různé

   

   

   

   

   

   

   

  Ve Skopytcích, dne 21.1.2015

   

   

   

                                                                             Jana Křemenová

                                                                             starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875