Úvodní stránka » Aktuality » Přistavení velkoobjemového kontejneru

Obec Skopytce

 

OZNÁMENÍ PRO OBČANY

 

Oznamujeme občanům, že od 17.4. do 20.4.2015 budou přistaveny v obcích Skopytce (na návsi, prostranství vedle kapličky za autobusovou zastávkou) a Chabrovice (na návsi, prostranství vedle kapličky) velkoobjemové kontejnery a bude určené místo pro uložení nebezpečného odpadu.

 

 

Do kontejneru na velkoobjemový odpad patří:

veškerý objemný komunální odpad, který se nevejde do popelnic (matrace, co nejvíce zmenšené části nábytku, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy, staré sportovní náčiní....apod.)

Do kontejneru NEUKLÁDAT:

pneumatiky, velké kusy železa (futra, železný nábytek aj.), velké množství zeminy

 

 

Do nebezpečného odpadu patří:

televize, ledničky, akumulátory, zářivky, pneumatiky, znečištěné plechovky a zbytky barev či rozpouštědel, léky, olejové nečistoty, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, tiskařské barvy, tonery, inkousty

 

 

Ve Skopytcích, dne 13.4.2015

 

                                                                           Jana Křemenová

                                                                           starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875