Úvodní stránka » Úřední deska » Rozpočty obce » Rozpočet na rok 2014

                    Rozpočet obce Skopytce na rok 2014 v tis. Kč    
        
Příjmy:        
1111 Daň z příjmů fyz osob ze záv. čin.                 -DP          270   
1112 Daň z příjmů fyz.os.ze sam.výd.čin.              - DP           20   
1113 Daň z příjmů fyz.os.z kap. výnosů                   DP           20   
1121 Daň z příjmů práv. osob                                DP          400   
1211 Daň z přidané hodoty                                   DP          600   
1337 Poplatek za svoz odpadu                              DP            50   
1341 Poplatek ze psů                                          DP              3   
        
        
        
        
1361 Správní poplatky                                                        DP         1   
1511 Daň z nemovitosti                                                       DP     300   
1031 Pěstební činnost  nedaňové příjmy příjmy tř.2                           300   
4112 Neinvestiční dotace ze SR                                                      60   
        
2310 Pitná voda  nedańové příjmy příjmy tř. 2                                  100   
3412 víceúčelové sportoviště   nedaňový příjmy příjmy tř.2                    3   
3725 Ekokom  nedaňové příjmy příjmy tř.2                                         10   
6310 Úroky                                                                                  20   
        
6310 Úroky, dividendy  nedaňové příjmy příjmy tř.2                             20   
6171 Místní správa - prodej zboží   ned.příjmy                                    10   
1351 Výtěžek z provozu loterií                                           DP           0   
Celkem příjmy                                                                          2 187   
        
        
        
        
        
Výdaje:        
        
1031 Lesní hospodářství  bežné výdaje                               tř.5       150   
                           
2212 silnice                                                                               100   
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací                                   30   
        
        
        
3392 Víceúčelové zařízení                            běžné výdaje je tř.5       40   
3113 Neinvestiční transfery obcím                                                   80   
2310 pitná voda                                                                         100   
3314 Knihovna                                           běžné výdaje je tř.5        7   
3326 Opravy a udržování                                                               70   
3319 Opravy a udržování                                                               20   
3412 Sportovní zařízení                                běžné výdaje je tř.5       10   
3631 Veřejné osvětlení                                 běžné výdaje je tř.5       30   
3635 Územní plánování                                                                   20   
3722 Svoz odpadu                                       běžné výdaje je tř.5     115   
        
3745 Údržba obce -veřejná zeleň   běžné výdaje        35 tř. 5             100   
5512 Požární ochrana  běžné výdaje                        je  tř. 5              10   
6112 Zastupitelstvo obce  běžné výdaje                    je tř. 5             230   
6171 Činnost místní správy  běžné výdaje                  je tř. 5             310   
6310 Služby peněž. Ústavů  běž. Výdaje                       tř. 5               25   
6320 Pojištění  běžné výdaje                                   je tř. 5               14   
5171 Opravy a udržování                                                               696   
3399 Ostatní záležitosti kultury                                     tř.5              20   
6402 Vypořádání minulých let                                        tř.5             10   
Celkem výdaje:                                                                          2187   
Přebytek hospodaření z minulých let bude použit na pokrytí nepředvídaných rozpočtových výdajů, které vzniknou v průběhu roku                                           2013                 0   
        
        
        
        
Náměty a připomínky rozpočtu  připomínky k rozpočtu předkládejte k rukách starostovi       
        
        
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce i elektronicky:      2.12.2013  
Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne   sejmut s úřední desky       
Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne          
        
        
Podpis starosty        


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875