Obec Skopytce

 

  

P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce,

 

 

které se bude konat v úterý 30.12.2014 v 18:00 hod. na obecním úřadě ve Skopytcích.

 

 

PROGRAM:

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Schválení rozpočtu 2015

4. Rozpočtová opatření

5. Stanovení inventurní komise

6. Svazek obcí MAS Lužnice

7. Projednání záměru prodeje pozemku

8. Diskuse, různé

 

  

 

Ve Skopytcích, dne 22.12.2014

 

 

Jana Křemenová

starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875