Obec Skopytce

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce,

 

 

které se bude konat ve středu 3.12.2014 v 17:30 hod. na obecním úřadě ve Skopytcích.

 

 

 

 

PROGRAM:

 

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kvalita vody, úprava vodáren
  4. Projednání dotace POV 2015
  5. Projednání dotace svazku Pod horou 2015
  6. Rozpočtová opatření
  7. Projednání rozpočtu na rok 2015
  8. Diskuse, různé

 

 

 

 

 

 

Ve Skopytcích, dne 26.11.2014

 

 

 

                                                                           Jana Křemenová

                                                                           starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875