Obec Skopytce

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce,

 

 

které se bude konat ve čtvrtek 13.11.2014 v 17:30 hod. na obecním úřadě ve Skopytcích.

 

 

 

 

PROGRAM:

 

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Projednání zakázky POV, příp. zadání zakázky
  4. Schválení členů kontrolního a finančního výboru
  5. Stanovení správce hřiště
  6. Projednání potřeby nové účetní obce
  7. Diskuse, různé

 

 

 

 

 

 

 

Ve Skopytcích, dne 5.11.2014

 

 

 

                                                                           Jana Křemenová

                                                                           starostka obce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875