Úvodní stránka » Úřední deska » Rozpočty obce » Schválený rozpočet na rok 2014

            SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 – OBEC SKOPYTCE

 Příjmy

paragraf

položka

název

částka v Kč

 

1111

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

      320 000,00

 

1112

Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ

        40 000,00

 

1113

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů

        35 000,00

 

1121

Daň z příjmu právnických osob

      340 000,00

 

1211

Daň z přidané hodnoty

      700 000,00

 

1340

Poplatek za komunální odpad

        55 000,00

 

1341

Poplatek ze psů

          3 500,00

 

1351

Odvod z výtěžku provozování loterií

          7 000,00

 

1361

Správní poplatky

             600,00

 

1511

Daň z nemovitosti

      200 000,00

 

4112

Neinvestiční přijaté transfery ze SR

        54 400,00

1031

2111

Pěstební činnost - lesy

      267 500,00

2310

2111

Vodné

        90 000,00

3412

2132

Sportovní zařízení

          1 000,00

3725

2324

Využívání komunálních odpadů – Ekokom

        13 000,00

6171

2131

Pronájem za pozemky

        29 500,00

6171

2132

Pronájem ostatních nemovitostí

             500,00

6310

2141

Příjmy z úroků

        20 000,00

6310

2142

Příjmy z podílů na zisku a dividendy

          9 900,00

6310

2324

Přijaté nekapit. příspěvky – úrok ČNB

             100,00

Příjmy celkem                                                                                                  2 187 000,00

Výdaje

 

paragraf

položka

název

   Částka v Kč    

1031

5021

Ostatní osobní výdaje - lesy

        40 000,00

1031

5031

Sociální pojištění

          9 000,00

1031

5032

Zdravotní pojištění

          3 240,00

1031

5139

Nákup materiálu

        20 000,00

1031

5169

Nákup ostatních služeb

      147 760,00

2141

5154

Elektrická energie - obchod

          6 000,00

2212

5139

Nákup materiálu - silnice

        30 000,00

2212

5169

Nákup ostatních služeb

        33 000,00

2212

5171

Opravy a udržování

      100 000,00 

2310

5021

Ostatní osobní výdaje - vodovod

        14 630,00

2310

5139

Nákup materiálu

          5 370,00

2310

5154

Elektrická energie - vodovod

        25 000,00

2310

5169

Nákup ostatních služeb

        50 000,00

2310

5171

Opravy a udržování

        33 000,00

3113

5194

Věcné dary - ZŠ

             920,00

3314

5021

Ostatní osobní výdaje - knihovna

          6 720,00

3319

5171

Opravy a udržování - kultura

        20 000,00

3399

5139

Nákup materiálu

          3 000,00

3399

5169

Nákup ostatních služeb

        10 000,00

3399

5175

Pohoštění

          7 000,00

3399

5194

Věcné dary

        12 000,00

3412

5139

Nákup materiálu – sportovní zařízení

          5 000,00

3412

5169

Nákup ostatních služeb

          5 000,00

3631

5154

Elektrická energie – veřejné osvětlení

        50 000,00

3631

5171

Opravy a udržování

        20 000,00

3635

5166

Územní plánování

        20 000,00

3722

5139

Nákup materiálu – komunální odpad

          3 000,00

3722

5169

Nákup ostatních služeb

      112 000,00

3745

5021

Ostatní osobní výdaje – péče o vzhled obce a zeleň

        15 280,00

3745

5139

Nákup materiálu

          7 000,00

3745

5156

PHM

          8 000,00

3745

5169

Nákup ostatních služeb

          5 720,00

3745

5171

Opravy a udržování

        14 000,00

5512

5139

Nákup materiálu – požární ochrana

          2 000,00

5512

5156

PHM

          2 000,00

5512

5169

Nákup ostatních služeb

          8 000,00

6112

5023

Odměny členů ZO

      200 000,00

6112

5032

Zdravotní pojištění

        20 000,00

6112

5173

Cestovné

          3 000,00

6171

5011

Platy zaměstnanců

        90 000,00

6171

5021

Ostatní osobní výdaje

        10 000,00

6171

5031

Sociální pojištění

        25 000,00

6171

5032

Zdravotní pojištění

        10 000,00

6171

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

          1 000,00

6171

5136

Knihy, tisk

          2 000,00

6171

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

        25 000,00

6171

5139

Nákup materiálu

        20 000,00

6171

5154

Elektrická energie

        65 000,00

6171

5161

Služby pošt

          2 500,00

6171

5162

Služby telekomunikací

        15 500,00

6171

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

        10 000,00

6171

5168

Služby zpracování dat

        25 000,00

6171

5169

Nákup ostatních služeb

        50 000,00

6171

5171

Opravy a udržování

        40 000,00

6171

5173

Cestovné

          2 000,00

6171

5175

Pohoštění

          1 000,00

6171

5229

Neinvestiční transfery – příspěvek na MHD

          3 000,00

6171

5329

Neinvestiční transfery – příspěvek DSO

        50 000,00

6171

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

          3 000,00

6171

6121

Budovy, haly a stavby

      600 000,00

6310

5163

Služby peněžních ústavů

        20 000,00

6320

5163

Služby peněžních ústavů - pojištění

        20 000,00

6402

5366

Finanční vypořádání minulých let – vratky z voleb

        20 360,00

Výdaje celkem                                                                                                 2 187 000,00

 

Rozpočet byl schválen zastupitelstvem dne 19.12.2013.           Ing. Pavel Březina – starosta

 

 

 


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875