Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání obecního zastupitelstva 29.11.2017

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze 29. 11. 2017, které se konalo v 18.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Koželuhová H., Křemenová J., Skořepa V. ml, Skořepa V. st.

Nepřítomni: Kopecký P., Míka V.

 

PROGRAM:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 25. 10. 2017
  4. Rozpočtová opatření
  5. Návrh rozpočtu obce na rok 2018
  6. Návrh rozpočtu Svazku obcí Pod Horou 2018
  7. Vodovod – aktuální informace
  8. POV 2017 – aktuální informace
  9. POV 2018
  10. Diskuse, různé

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Skořepa V. ml. a Bican B.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

č. 1-9/2017:

Zastupitelé obce schvalují rozpočtovou změnu č. 8.

 

č. 2-9/2017:

Zastupitelé obce schvalují návrh rozpočtu na rok 2018 se závazným ukazatelem ve výši příjmu a výdajů a vyvěšení návrhu rozpočtu na veřejných deskách obce.

 

č. 3-9/2017:

Zastupitelé obce schvalují návrh rozpočtu Svazku obcí Pod Horou na rok 2018 a jeho vyvěšení na veřejných deskách obce.

 

č. 4-9/2017:

Zastupitelé schvalují vypracování provozního řádu vodovodu a úpravny vody firmou Ekomonitor za cenu 10.000Kč a vytvoření dohody s p. Míkou na zajištění autorizovaného technika ve vodohospodářství obce.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                               Starostka obce

 

 

Václav Skořepa ml.                                                                Jana Křemenová

           

 

Bohuslav Bican

 

Zapisovatel:

 

 

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 8. 12. 2017

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875