Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání obecního zastupitelstva 3.10.2018

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání z 3. 10. 2018, které se konalo v 19.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

PROGRAM:

    1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
    1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – INTERSNACK a.s.
    1. Rozpočtová změna

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Skořepa V. ml. a Bican B.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

č. 1-6/2018:

Zastupitelé obce schvalují „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene INTERSNACK a.s.“.

 

č. 2-6/2018:

Zastupitelé obce schvalují rozpočtovou změnu č. 7.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                                      Starostka obce

 

 

 Václav Skořepa ml.                                                                                     Jana Křemenová

 

 

 Bohuslav Bican

 

 

 Zapisovatel:

 

 

Hana Koželuhová

 

 

 Vyvěšeno na úřední desku:12. 10. 2018

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875