Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva dne 13.4.2016

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze dne 13. 4. 2016,

které se konalo v 19.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Míka V., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

PROGRAM:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 30. 3. 2016
  4. POV 2016
  5. Diskuse, různé

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Kopecký P. a Píchová J.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

Usnesení zastupitelstva:

 

č. 1-3/2016:

Zastupitelé schvalují v rámci čerpání dotace POV 2016 ze sdružení Svazek obcí pod Horou nákup sekačky a sklopného vozíku.

 

č. 2-3/2016:

Zastupitelé obce schvalují prodej traktorového bagru Warinsky s příslušenstvím panu Jirekovi za cenu 15.000 Kč.

 

č. 3-3/2016:

Zastupitelé obce schvalují prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem Luxou za stejných podmínek jako v minulém roce.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                                      Starostka obce

 

 

Petr Kopecký                                                                                                Jana Křemenová

           

 

Jana Píchová

 

 

Zapisovatel:

 

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 21. 4. 2016

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875