Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva dne 18.5.2016

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze dne 18. 5. 2016,

které se konalo v 18.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Míka V., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

Omluven: Kopecký P.

 

Host: Ing. Čtvrtečka

 

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 13. 4. 2016

4. Úpravna vody – rozpočet akce – Ing. Čtvrtečka, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

5. POV 2016 – Oprava cesty „K Zadu“ – stanovení výběrové komise

6. Rozpočtová opatření

7. Územní plán obce – výběr projektanta akce

8. Diskuse, různé

 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Bican B. a Píchová J.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

Usnesení zastupitelstva:

 

č. 1-5/2016:

Zastupitelé schvalují vypsání výzvy, jejímž předmětem bude zpracování kompletní žádosti o dotaci – příprava projektu pro financování z programu MZE – vodohospodářská infrastruktura 3. výzva, včetně realizace otevřeného výběrového řízení.

 

č. 2-5/2016:

Zastupitelé obce schvalují navrženou smlouvu s firmou E-on na dodávku elektrické energie pro obec Skopytce.

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                                      Starostka obce

 

 

Bohuslav Bican                                                                                            Jana Křemenová

           

 

Jana Píchová

 

 

Zapisovatel:

 

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 27. 5. 2016

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875