Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva dne 2.12.2015

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze dne 2. 12. 2015,

které se konalo v 18.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

Omluven: Bican B.

 

PROGRAM:

  1.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2.  Schválení programu
  3.  Kontrola usnesení ze dne 4.11.2015
  4. Rozpočtová opatření
  5. Návrh smlouvy se Správou a Údržbou silnic JK
  6. Změna územního plánu obce
  7.  POV 2016
  8. Návrh rozpočtu 2016
  9. Diskuse, různé

Ověřovateli zápisu byli určeni Kopecký P. a Píchová J.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

Usnesení zastupitelstva:

č. 1-10/2015:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8.

 

č. 2-10/2015:

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhy smluv o smlouvě budoucích se Správou a Údržbou silnic JK o zřízení služebnosti inženýrské sítě.

 

č. 3-10/2015:

Zastupitelé obce neschvalují pořízení změny Územního plánu obce Skopytce.

 

č. 4-10/2015:

Zastupitelé obce schvalují dotaci POV 2016 na opravu obecní cesty „K zadu“ a téma akce mikroregionu „Zařízení a vybavení na údržbu veřejného prostranství mikroregionu“.

 

č. 5-10/2015:

Zastupitelé obce schvalují návrh rozpočtu na rok 2016 a jeho vyvěšení na veřejných deskách obce.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

Jana Píchová

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

Vyvěšeno na úřední desku: 11.12.2015

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875