Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva dne 26.8.2015

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze dne 26. 8. 2015,

které se konalo v 19.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Píchová J., Skořepa V. st.

 

Omluven: Skořepa V. ml.

 

PROGRAM:

  1.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2.  Schválení programu
  3.  Kontrola usnesení ze dne 1.7.2015
  4.  Rozpočtové změny
  5.  Aktuální stav propojení vodovodů
  6. Územní plán obce Skopytce – vedení Kočín-Mírovka
  7.  Schválení směrnice Výběrová řízení
  8.  Setkání občanů
  9. Diskuse, různé

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Píchová J. a Kopecký P.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

Usnesení zastupitelstva:

 

č. 1-7/2015:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 4 a 5.

 

č. 2-7/2015:

Zastupitelé obce schvalují cenu za zřízení věcného břemene na pozemcích, kde bude položeno vodovodní potrubí ve výši 20 Kč /bm.

 

č. 3-7/2015:

Zastupitelé obce pověřují místostarostku obce vyvěšením výzvy pro občany ve věci změny Územního plánu obce Skopytce a zjištěním dalších informací o možnostech financování nového projektu Územního plánu.

 

č. 4-7/2015:

Zastupitelé obce schvalují směrnici Výběrová řízení.

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

Jana Píchová

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 4.9.2015

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875