Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva dne 29.9.2015

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce z mimořádného zasedání ze dne     29. 9. 2015, které se konalo v 20.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. st.

 

Omluven: Skořepa V. ml.,  Koželuhová H., Míka V.

 

PROGRAM:

  1.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2.  Schválení programu
  3.  Změna plánované trasy vodovodního řadu
  4.  Odkup pozemku č. 193/46 – schválení ceny
  5.  Diskuse, různé

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Píchová J. a Kopecký P.

Zapisovatelem zápisu byla určena Křemenová J.

 

Usnesení zastupitelstva:

 

Závěr a usnesení 1-8/2015:

Zastupitelé obce schvalují novou trasu vodovodního řadu.

 

Závěr a usnesení 2-8/2015:

Zastupitelé obce odsouhlasili nákup pozemku č. 193/46 ke zřízení úpravny vody od               p. Šedivého za cenu 100,- Kč/m2.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

Jana Píchová

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 4.9.2015

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875