Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva dne 30.12.2015

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze dne 30. 12. 2015,

které se konalo v 18.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Míka V., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

Omluven: Píchová J.

 

PROGRAM:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 2.12.2015
  4. Rozpočtová opatření
  5. Schválení rozpočtu 2016
  6. Stanovení inventurní komise
  7. Diskuse, různé

Ověřovateli zápisu byli určeni Kopecký P. a Skořepa V. ml.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

Usnesení zastupitelstva:

č. 1-11/2015:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10.

 

č. 2-11/2015:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2016 bez výhrad.

 

č. 3-11/2015:

Zastupitelstvo obce schvaluje inventurní komisi ve složení – předseda B. Bican, členové – V. Skořepa st., P. Kopecký, p. D. Pistulková (účetní obce)

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

Václav Skořepa ml.

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

Vyvěšeno na úřední desku: 8.1.2016

Sejmuto z úřední desky:

 


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875